Rozmieszczenie elementów oczyszczalni ścieków na działce

dodano 11.11.2014

Elementy przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być rozmieszczone na działce z zachowaniem minimalnych przepisowych odległości od granic działki.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna

dodano 11.11.2014

Przydomowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne cechuje bardzo wysoka efektywność, którą osiągana jest dzięki udziałowi roślinności i mikroorganizmów.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

dodano 11.11.2014

W każdy domu zachodzi konieczność odprowadzenia i zagospodarowania ścieków. Efektywny rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.